Vše okolo demolice v Praze a okolí

Když staré domy jsou jen přítěží a překážkou, řešením jsou demoliční práce Praha, které se postarají o to, aby byla nemovitost srovnána se zemí. Demolice jsou v mnoha případech jediným možným řešením. Nabízí se ještě možnost přestavit a rekonstruovat dům, ale pokud má dům nekvalitní základy, špatné rozvody elektřiny a vody nebo pokud jsou okna špatně orientována či dům je špatně dispozičně řešen, investice do přestavby by byla zbytečná a demolice je tím pádem opravdu jediné východisko ze situace.

Navíc díky demolici si budete moct postavit na pozemku svůj vysněný dům, který bude podle vašich představ. Pokud k demolici přistoupíte, musíte mít demoliční výměr, jenž potřebujete posléze i při výmazu objektu z katastru nemovitostí, a také je zapotřebí mít zpracovaný projekt k demolici.

Kdo projekt k demolici zpracuje?

Projektem k demolici se rozumí dokument, v němž jsou obsaženy postupy všech bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu. Zpracovat ho může třeba firma Stavby – demolice a bourání s.r.o., která se jinak zaměřuje na demoliční práce.

Co se týče ceny takového projektu, ta se odvíjí vždy od velikosti bourané nemovitosti. Standardně se však s cenou začíná na osmi tisících korunách.

Jak dlouho vše trvá?

Nabízí se otázka, jak dlouho všechno trvá. Co se týče vyřizování na úřadech, trvání projektových a inženýrských prací se odvíjí od zákonných lhůt, kdy se musí zajistit příslušná vyjádření, dále také stanoviska správců inženýrských sítí, stanoviska odboru životního prostředí a samozřejmě i stanoviska dotčených vlastníků sousedních nemovitostí.

Co se týče samotných demoličních prací, to je záležitost na jeden až dva týdny u standardních rodinných domů. Během této doby samozřejmě dojde i k odvozu suti a k likvidaci daného demoličního odpadu.

Demoliční odpad si samozřejmě můžete zlikvidovat jen sami, a to tak, když ho odnesete do sběrného dvoru. Každý občan však může do sběrného dvoru přinést jen omezené množství odpadu, proto to raději nechejte na demoliční firmě.