Jak se recykluje a likviduje stavební odpad

Likvidace odpadu se netýká jenom stavařských prací, ale týká se mimo jiné i demoličních a bouracích prací.

Právě při demolici starého (nebo i nového) domu či bytového komplexu vzniká hromada suti, kterou je nutné odvést na likvidaci a případnou recyklaci. V ideálním případě je dobré využít firmu zaměřující se na bourací práce a odvoz suti, jelikož do sběrných dvorů v Praze i jinde jakožto jedinec můžete odnést jen konkrétní množství odpadu.

I když to necháte na profesionálech z Prahy, stejně se možná ptáte, jak se suť či stavební odpad likviduje, případně recykluje. Jelikož se v posledních letech prakticky každá firma snaží o to, aby zanechala na světě co nejmenší znečištěnou stopu, prozraďme si více o recyklaci stavebního odpadu.

Využití recyklačních linek

V Praze se k recyklaci stavebního odpadu a suti využívají především recyklační linky. Zejména se jedná o mobilní recyklační linku a stacionární recyklační linku. Takzvané mobilní recyklační linky se využívají především v místě recyklační společnosti. Pokud by se využily mimo sídlo firmy, musí být pro ně vyhrazen prostor. Podle posledních statistik se v České republice, tedy i v Praze, prostřednictvím mobilních recyklačních linek recykluje kolem pětatřiceti procent celkového množství stavebního odpadu a suti.

Co se týče stacionárních recyklačních linek, jedná se o technologicky složitější linky. Abychom byli konkrétní, jedná se spíše o hotový systém strojů. Hodně se využívá i v zahraničí.

Recyklace stavebního odpadu je ekonomicky rentabilní

Každá recyklace musí být ekonomicky rentabilní, což není výjimkou ani u tohoto typu recyklace. Takzvaný recyklát, který vznikne díky recyklaci, musí být dostatečně kvalitní a musí samozřejmě splňovat potřebné normy. Navíc musí být prodejný, i když se jedná o recyklát ze stavební suti nebo z ze stavebního odpadu.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *